Seaburn Publishing Group, New York
Home | Contact | Shopping Cart | FAQ    
     
Independent Publishers Since 1990

Σημαντικές χρονολογίες και περίοδοι της Προϊστορίας και της Ιστορίας του Eλληνικού Έθνους
(Πηγές: Ιστορία του ελληνικού Εθνους της Εκδοτικής Αθηνών, Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ηλίου κ.ά.)

ΠΕΡΙΟΔΟΙ

Α) Προιστορία ως το 1000 π.Χ.

3000-2000 π.Χ. περίπου: Πρωτοελλαδικά, πρωτοκυκλαδικά, προανακτορικά (μινωικά) και κυπριακά κέντρα (πόλεις-οικισμοί)
2000-1500: Μινωικός (κρητικός) και μεσοκυκλαδικός πολιτισμός
1600-1100: Μυκηναικός πολιτισμός Τρωικός πόλεμος πιθανώς 1193-1184 π.Χ.
1600-1000: Κυπριακός πολιτισμός, ΄Ελληνες στην Κυπρο
Η περίοδος 2000-1000 π.Χ. είναι η μεταβατική 1000ετία μεταξύ της Προϊστορίας και της Ιστορίας.
 

Β) Ιστορία: 1000 π.Χ. ως τις μέρες μας
1000-479 π.Χ.: Αρχαϊκός Ελληνισμός
776 π. Χ.: Ολυμπιακοί Αγώνες
740 περίπου: : ΄Ομηρος

500-479 π. Χ.: Περσικοί Πόλεμοι: 500-494: Επανάσταση των Ιώνων κατά των Περσών, 490 Μαραθώνας, 480 Θερμοπύλες-Σαλαμίς, 479 Πλαταιαί-Μυκάλη

479-336 π. Χ.: Kλασσικός Ελληνισμός

479-429 π.Χ.: O χρυσούς αιών (50ετία) τού Περικλέους έργα στην Ακρόπολη των Αθηνών και αλλού. Τον 5ο αιώνα ακμάζουν η Ιστορία, η Φιλοσοφία, το Θέατρο, οι Τέχνες κ.λ.π.

431-404 π.Χ.: Πελοποννησιακός Πόλεμος

404-359 π.Χ.: Ηγεμονία Σπάρτης και έπειτα Θηβών

359-336 π.Χ.: Ο Φίλιππος ο Μακεδών κυριαρχεί στόν Ελληνικό χώρο

336-323 π.Χ.: Ο υιός του Φιλίππου, Αλέξανδρος φθάνει νικηφόρος έως την Ινδία

323-0 (δηλ. έως την Γέννηση του Χριστού κατά την Χριστιανική παράδοση): Ελληνιστικοί χρόνοι, οι οποίοι αλλού τελείωσαν νωρίτερα λόγω των ρωμαϊκών κατακτήσεων (Hπειρωτική Ελλάς, Αίγυπτος κ.λ.π.), και αλλού αργότερα (ελληνιστικά βασίλεια στην Ινδία).

301: Η μάχη στην Ιψό. Oριστική διαίρεση τής Αυτοκρατορίας του Μ. Αλεξάνδρου.

Περί το 280 π.Χ.: Η μετάφρασις της Παλαιάς Διαθήκης από τα εβραϊκά στα ελληνικά από τους Εβδομήκοντα. Απαρχή της διεισδύσεως ενός μή ανεκτικού και κατά γράμμα ερμηνευόμενου μονοθεϊστικού μύθου στον ελληνικό κόσμο, αντιτιθέμενου προς τον ανεκτικό και φιλέρευνο φιλοσοφικό μονοθεϊσμό της ελληνικής πνευματικής παραδόσεως.

146 π.Χ.: Οι Ρωμαίοι καταλαμβάνουν την Κόρινθο. Ο στρατηγός Μόμμιος λέει στους στρατιώτες που μεταφέρουν αγάλματα και άλλα καλλιτεχνήματα με προορισμό τη Ρώμη: Προσέξτε, γιατί αν τα σπάσετε, θα σας βάλω να τα ξαναφτιάξετε!

Το 146 π.Χ. θεωρείται το τέλος της πολιτικής ελευθερίας της Ελλάδος

30 π.Χ.: Ο αυτοκράτορας της Ρώμης Οκταβιανός καταλαμβάνει την ελληνιστική Αίγυπτο. Η Κλεοπάτρα, βασίλισσα της Αιγίπτου, αυτοκτονεί. Είναι το τέλος της πολιτικής ανεξαρτησίας του αρχαίου Ελληνισμού, ο οποίος όμως όχι μόνον επιβιώνει, αλλά και επιβάλλεται πολιτιστικά στη Ρώμη: Ηδη τον πρώτο αιώνα προ Χριστού ο Ρωμαίος ποιητής Οράτιος ομολόγησε ότι η ηττηθείσα Ελλάς ενίκησε τον τραχύν κατακτητήν και εισήγαγε τας τέχνας εις το αγροίκον Λάτιον (την μητρόπολη της Ρώμης).

Έτος 0 ή 4 του 1ου αιώνος π.Χ.: Η Γέννησις τού Χριστού κατα την Χριστιανική παράδοση.

0-324 μ.Χ.: Περίοδος Ρωμαϊκής κυριαρχίας. Αλλού άρχιζει νωρίτερα, αλλού αργότερα (βλ. αμέσως πιό πάνω). Εξάλλου ο ρωμαϊκός και ο ελληνικός-ελληνιστικός πολιτισμός παρά την ληστρική και κτηνώδη συμπεριφορά των Ρωμαίων (ερήμωσις της κεντρικής Ηπείρου το 156 π.Χ.), αλληλοεπιρρεάζονται και εν πολλοίς συνυφαίνονται.

313 μ.Χ.: Διάταγμα τών Μεδιολάνων (Μιλάνου): Λικίνιος και Κωνσταντίνος, συναυτοκράτορες, υπογράφουν το διάταγμα της ανεξιθρησκείας στη ρωμαική αυτοκρατορία.

324-565 μ.Χ.: Πρωτοβυζαντινός Ελληνισμός.

1081-1453: Υστεροβυζαντινός Ελληνισμός

330 μ.Χ.: Εγκαίνια της νέας πρωτεύουσας της αυτοκρατορίας, της νέας Ρώμης, της μετέπειτα Κωνσταντινουπόλεως, στην θέση όπου 1000 χρόνια πρωτήτερα είχε ιδρυθεί η αποικία των Μεγαρέων, Βυζάντιον.

395 μ.Χ.: Οι γιοι του Μεγάλου Θεοδοσίου διαιρούν το Ρωμαικό κράτος: ο Αρκάδιος παίρνει το ανατολικό και ο Ονώριος το δυτικό. Επιβολή του Χριστιανισμού. Χριστιανικοί διωγμοί κατά των Ελλήνων. Καταστροφές Ελληνικών ιερών. Ο Αλάριχος εισβάλλει στήν Ελλάδα απο τα βόρεια και προχωρεί καταστρέφοντας τα πάντα καθ οδόν μέχρι τήν Πελοπόννησο (μόνο η Αθήνα διέφυγε τήν καταστροφή).

527-565 μ.Χ.: Ιουστινιανός (από το 518 έως το 527 συγκυβερνούσε με τον Θείο του Ιουστίνο): Το βυζαντινό κράτος στη μεγαλύτερη έκτασή του με τεράστιες δαπάνες.

565-1081 μ. Χ.: Μεσοβυζαντινός Ελληνισμός. Συνεχίζεται η δια της βίας επιβολή του Χριστιανισμού. Περαιτέρω διωγμοί κατά των Ελλήνων και καταστροφές Ελληνικών ιερών.

610-642 μ.Χ.: Ηράκλειος. Προς το τέλος της βασιλείας του εισβάλλουν ορμητικά οι νεοφώτιστοι Μωαμεθανοί Αραβες.

730-843 μ.Χ.: Ο αιώνας της Εικονομαχίας.

Ο Άγιος Νίκων ο Μετανοείτε εκχριστιανίζει δια της βίας τους τελευταίους Έλληνες δωδεκαθεϊστές στην Μάνη.

843: Αναστήλωσις των εικόνων

Περί το 1000 μ.Χ.: Βασίλειος ο Β ο Βουλγαροκτόνος

1054: Θρησκευτικό Σχίσμα μεταξύ Καθολικής και Ορθόδοξης Εκκλησίας.

1071 και 1176: Αποφασιστικές ήττες των Βυζαντινών από τους Τούρκους στο Ματζικέρτ και στο Μυριοκέφαλον. Η Μικρά Ασία χάνεται για το Βυζάντιο κατά το μεγαλύτερο μέρος της.

1204: Άλωσις της Κωνσταντινουπόλεως από τους Σταυροφόρους Φράγκους

1261: Ανακατάληψις της Κωνσταντινουπόλεως από τους Βυζαντινούς

1453, 29 Μαίου: Άλωσις της Κωνσταντινουπόλεως από τους Τούρκους

Ανάμεσα στις δύο αλώσεις (1204 και 1453) η αυτοκρατορία, στα χέρια τών Δυτικών και των Τούρκων, είχε ωστόσο μερικά τμήματά της ελεύθερα και ανεξάρτητα μεταξύ τους. Αυτά ήσαν τρία αμέσως μετά το 1204:

Η αυτοκρατορία της Τραπεζούντος

Το δεσποτάτο της Ηπείρου

Η αυτοκρατορία της Νίκαιας, που ανακατέλαβε την Κωνσταντινούπολη και περιέλαβε τμήματα της Πελοποννήσου, όπου ιδρύθηκε αργότερα το δεσποτάτο του Μυστρά, πυρήνας του Νέου Ελληνισμού.

Εμφανίζεται στο προσκήνιο ο μέγας Νεοέλλην Πλατωνικός φιλόσοφος και θεολόγος Γεώργιος Γεμιστός Πλήθων. Υπερασπιστής της Ορθοδοξίας στις διαπραγματεύσεις για την ένωση με την Λατινική Εκκλησία, ο ελληνόφρων Δωδεκαθεϊστής Πλήθων καταδιώκεται για τον ελληνοκεντρισμό του και την ελληνοφροσύνη του από τον Ιουδαίζοντα αρχιερέα Γεννάδιο Σχολάριο, τον πρώτον Πατριάρχη μετά την Αλωση.

1453-1821: Τουρκοκρατία, που για τη Βόρεια Ελλάδα (Ήπειρο-Μακεδονία-Θράκη) διήρκεσε ως τις αρχές του 20ού αιώνα, οπότε απελευθερώθηκε από τον ελληνικό στρατό.

1669: Οι Τούρκοι παίρνουν την Κρήτη από τους Φράγκους, ολοκληρώνοντας την κατάκτηση των ελληνικών εδαφών (Μόνο τα Επτάνησα δεν γνώρισαν την σκλαβιά από τους Τούρκους: Διατέλεσαν υπο Ενετική κατοχή ως το 1797, Γαλλική ως το 1815, και Αγγλική ως το 1862, οπότε παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα).

Περί το 1770: Ορλωφικά. Η Αικατερίνη της Ρωσίας βοηθά, στην αρχή, τους υπόδουλους Έλληνες και εν συνεχεία τους εγκαταλείπει.

1814: Ίδρυσις της Φιλικής Εταιρείας

1821: Η Ελληνική Επανάστασις

1827, 8 Οκτωβρίου: Ναυμαχία Ναυαρίνου

1828, Ιανουάριος: Άφιξις του Καποδίστρια

1829: Η τελευταία μάχη της Επανάστασεως στην Πέτρα της Βοιωτίας

1831, 27 Σεπτεμβρίου: Δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια

1831-1833: Χωρίς Κυβερνήτη

1833-1835: Αντιβασιλεία Βαυαρών

1835-1862: Βασιλεύς Όθων (και Αμαλία)

1843 Επανάσταση της Γ Σεπτεμβρίου. Νέο σύνταγμα που μετατρέπει την απόλυτη μοναρχία του βασιλιά Όθωνα σε συνταγματική βασειλεία.

1862-1913: Βασιλεύς Κωνσταντίνος. Η οικογένειά του βασίλευσε, με κάποια διαλείμματα ως το 1967, οπότε, μετά από αντιδικτατορικό κίνημα που απέτυχε, έφυγε ο βασιλιάς Κωνσταντίνος και το 1975, με δημοψήφισμα, καταργήθηκε η βασιλεία (που πριν και μετά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο είχε καταργηθεί και ανασυσταθεί πάλι με δημοψηφίσμα.

1896: Οι πρώτοι νεώτεροι Ολυμπιακοί Αγώνες.

1897: Πόλεμος ήττα από τους Τούρκους.

1909: Κίνημα στο Γουδί

1911: Αναθεώρησις τού Συντάγματος μετά από εκλογές (1910) και νέες εκλογές (1912) εξασφαλίζουν στη χώρα σύγχρονο Σύνταγμα κι ένα νέο, δυναμικό κόμμα, των φιλελευθέρων, με αρχηγό τον πρωθυπουργό Βενιζέλο.

1912-1913: Βαλκανικοί Πόλεμοι

1916: Η Ελλάς διχασμένη σε δύο κράτη.

1920: Συνθήκη τών Σεβρών.

1922: Η καταστροφή στη Μικρά Ασία

1940, 28 Οκτωβρίου: Όχι στους Ιταλούς του Μουσσολίνι νίκη

1941, αρχές Απριλίου: Όχι στους Γερμανούς τού Χίτλερ ένδοξη ήττα

1941-1944: Κατοχή της χώρας από Ιταλούς, Γερμανούς και (στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη) Βουλγάρους.

1944, 12 Οκτωβρίου: Απελευθέρωσις

1944: Δεκεμβριανά

1946-49: Ανταρτοπόλεμος Συμμοριτοπόλεμος

1955-63: Κυβερνήσεις ΕΡΕ Καραμανλή

1967-74: Πραξικόπημα στην Κύπρο κατά του Προέδρου Μακαρίου, πρόσκλησις του Μακαρίου προς τις Εγγυήτριες Δυνάμεις (Τουρκία, Ελλάδα, Αγγλία). Εισβολή των Τούρκων κατάληψις τού 37% του νησιού, για λογαριασμό των Τουρκοκυπρίων που αποτελούσαν το 18% του πληθυσμού.

1981: Η Ελλάς 12ο μέλος τής ΕΟΚ (έπειτα Ευρωπαικής Ενώσεως) με πρωτοβουλία Καραμανλή, Πρωθυπουργού πάλι από το 1974 και έπειτα Προέδρου της Δημοκρατίας (1980-85 και 1990-95).

1981, Νοέμβριος: Κυβέρνηση, μετά από εκλογές, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος (ΠΑΣΟΚ) μέχρι σήμερα, με μια διακοπή 4 ετών (1989-90 οικουμενική κυβέρνησις, 1990-93 κυβέρνησις Νέας Δημοκρατίας, δεξιάς, που κυβέρνησε επίσης και το 1974-81).