Χαμένη Άνοιξη
Πέτρος Λειβαδιτάκης
$1
2.00 / Χαρτόδετο

ADD TO CART

ISBN 1885778287

Αφήγημα

 Ένα ατυχές γεγονός με έσπρωξε ν αρχίσω κάποια στιγμή νά γράφω για την ζωή μου και τις εμπειρίες της.  Ήταν ένας τρόπος εκτόνωσης και διαφυγής από την πραγματικότητα και την τρέλα... γράφει στην εισαγωγή του για τη Χαμένη Άνοιξη ο Πέτρος Λειβαδιτάκης.  Με τή δήλωση αυτή του συγγραφέα, το εμπνευσμένο συγγραφικό έργο αποδεικνύεται για αλλη μιά φορά προϊόν μιας σειράς αναγκαίων προϋποθέσεων, αναγκαιότερες μεταξύ των οποίων είναι η αφηγηματική ικανότητα καί τα (κατά καιρούς τουλάχιστον) έντονα βιώματα της εσωτερικής ζωής βιώματα όχι πάντοτε ευχάριστα για τον άνθρωπο, γράφοντα και μή.  Τα δύο αυτά στοιχεία, το έντονο εσωτερικό βίωμα πολλάκις ακραίων καταστάσεων της προσωπικής και κοινωνικής ζωής, καί η χαρισματική αφηγηματική ικανότητα, χαρακτηρίζουν ολόκληρο το έργο του Πέτρου Λειβαδιτάκη, συγγραφέα από τον ομογενειακό χώρο της Νέας Υόρκης.  Και είναι γεγονός, ανεξάρτητα από τις επί μέρους λεπτομέρειες της διήγησης, πως ό,τι αναφέρεται ...[στις σελίδες της Χαμένης Ανοιξης] έχει [ουσιαστικά] συμβεί γύρω από τον χώρο της οικογένειας ..., της παρέας... και της ομογένειας, που ζει και δημιουργεί γράφοντας [κυριολεκτικά και με καλλιτεχνική διαίσθηση πολλές φορές] την δική της ιστορία...